Climate4u Koelen en verwarmen met een wartmtepomp

Koel in de zomer, warm in de winter

Misschien niet het eerste wat je zou denken koelen en verwarmen met een warmtepomp. Een warmtepomp regelt de temperatuur door warmte over te dragen en bestaat uit drie essentiële onderdelen: het buitendeel (verdamper), binnende(e)l(en) (condensor) en het koudemiddel. Het koudemiddel transporteert de warmte tussen het buitendeel en binnende(e)l(en). Door de cyclus om te keren wordt koelen verwarmen en verwarmen wordt koelen.

 

Climate4U Voorbeeld koelen in de zomer en verwarmen in de winter
 1. De verdamper haalt energie uit de hernieuwbare bron
  (lucht, water of zonne-energie) door de vloeistof in een
  gas om te zetten.
 2. De compressor comprimeert het gas waardoor de
  temperatuur stijgt.
 3. De condensor geeft de warmte van het gas door aan het verwarmingssysteem en het gas wordt weer een
  vloeistof.
 4. Het expansieventiel verlaagt de druk van het
  koudemiddel, waardoor het gaat verdampen en de cyclus opnieuw begint.

In grote lijnen zijn er 4 soorten warmtepompen

1. Lucht/Lucht warmtepomp
2. Lucht/Water warmtepomp (lage temperatuur)
3. Lucht/water warmtepomp (hoge temperatuur)
4. Hybride warmtepomp