Een split systeem of een multi-split systeem?

De werking van een Split systeem en een Multi-split systeem is vrijwel gelijk, veelal wordt een keuze gemaakt op basis van uitbreidingsmogelijkheden.

  • Een split systeem bestaat uit 1 buitendeel en 1 binnendeel. Bij uitbreiding dient u wederom te investeren in 1 buitendeel en 1 binnendeel. Zo kan er veel ruimte nodig zijn voor het plaatsen van buitendelen.
  • Bij een Multi split systeem kunnen op 1 buitendeel minimaal 1 (bij voorkeur 2) en maximaal 5 binnendelen worden aangesloten.

Blijft uw behoefte beperkt tot één ruimte, dan biedt een Split systeem een passende oplossing. Gaat het om twee of meer ruimtes, dan is wellicht een Multi-split systeem de juiste oplossing.

Split Systeem

Voorbeeld split airco climate4u
  • 1 binnendeel wordt op 1 buitendeel aangesloten
  • Verwarmt of koelt 1 ruimte
  • Eenvoudige plaatsing

Multi-split systeem

Multi split airco climate4u
  • Maximaal 5 binnendelen worden op 1 buitendeel aangesloten
  • Verwarmt of koelt maximaal 5 verschillende ruimtes
  • Bediening van afzonderlijke ruimtes

Andere overwegingen bij uw keuze tussen Split en Multi-Split zouden kunnen zijn:

Max. 5 binnendelen op slechts één enkel buitendeel voor het koelen of verwarmen van verschillende ruimtes. Hoge seizoensrendementen voor een besparing op de energiekosten, dagelijks comfort, unieke prestaties op de markt en per ruimte afzonderlijk regelbaar en op afstand te bedienen.

Stille werking
Multi-split is een robuust systeem dat voor een comfortabel binnenklimaat zorgt met een stille en onopvallende dagelijkse werking. Eén buitendeel is stiller dan 2 of meer buitendelen. Met de nachtmodus kan het geluidsniveau met 3 dB(A) worden teruggebracht.

Minder onderhoud
Als u meerdere ruimte wenst te koelen of verwarmen, met slechts één Multi-split buitendeel kunt u besparen op onderhoudskosten (slechts onderhoud voor één buitendeel), heeft u minder kans op storingen en heeft u minder ruimte nodig voor de installatie dan in het geval van meerdere Split-buitendelen.

Een toekomstbestendige keuze
De grote compressor van het enkele (Multi-split) buitendeel zijn efficiënter dan meerdere kleine compressoren met dezelfde capaciteit. Mede door het gebruik van de modernste technologieën en het koudemiddel R-32 zorgt de unit voor hoge rendementen en een lage impact op het milieu.

Meer flexibiliteit
Multi-split is compatibel met een grote verscheidenheid aan binnendelen. Op 1 buitendeel kunnen min. 2 en max. 5 binnendelen worden aangesloten in elke stijl. Het buitendeel kan langere afstanden overbruggen, waardoor elk binnendeel kan worden geïnstalleerd waar het u het beste uitkomt.

Er kunnen op één Multi-split buitendeel maximaal vijf binnendelen worden aangesloten, waarbij u de keuze heeft uit een groot assortiment binnendelen (wand-, vloer-, cassette- en kanaalmodellen) uit onze Split- en Sky Air-series. Veranderen uw wensen? Dan verandert uw installatie met u mee: de binnendelen hoeven namelijk niet allemaal tegelijkertijd te worden geïnstalleerd. Kies voor een buitendeel met een hogere capaciteit zodat u deze straks eenvoudig kunt uitbreiden.

Een greep uit beschikbare wandmodellen van binnendelen.

Naast wandmodellen zijn ook radiator modellen en (inbouw) kanaalmodellen mogelijk en bestaat de mogelijkheid de wandmodellen te voorzien van een folie in het door u gewenste motief of kleur. 

Video impressie van de mogelijkheden met een Multi-split systeem